Ramon Beense

pbt2

türkiye’de kumar yargı yetkisi word 1

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Konsolide metin Maddenin gerekçesinde de vurgulandığı üzere, beşinci fıkra, basın suçlarının ya da basın yoluyla işlenen suçların “yayım (neşir) ile vücut bulacağı” genel kuralına bir istisna getirmektedir. Başka bir anlatımla besinci fıkra, yayım araçlarıyla işlenen bir grup suçta “yayım” ögesinin yokluğuna karşın cezalandırmayı mümkün kılmaktadır.[…]

Lees verder »
Blijf op de hoogte